Historie mateřské školy

Samotná existence mateřské školy v Janovicích nad Úhlavou se traduje již od roku 1939.

V roce 1973 byl zahájen provoz školy v novostavbě jako čtyřtřídní MŠ.

Během let docházelo k různým organizačním i stavebním úpravám MŠ .

Organizační změny vyplynuly zejména z potřeb občanů města.

Náhlý úbytek mladých rodin v obci ( ČSA ) měl za důsledek snížení počtu tříd MŠ ze 4 na 2. Až do roku 2008 fungovala MŠ jako dvojtřídní v I. pavilonu komplexu. Zbytek budovy byl využíván pro soukromý sektor . ( převážně obchodní zaměření ).

Roku 2008 na základě rozšíření existenčních možností ( bydlení, pracovní místa…) ve městě Janovice n. Úhl. došlo ke zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí k předškolnímu vzdělávání .

V MŠ Janovice nad Úhlavou proběhla v režii zřizovatele školy v roce 2008 rozsáhlá rekonstrukce II. pavilonu, která tak posloužila k opětovnému rozšíření MŠ.

( II. pavilon byl již prázdný, zájem soukromého podnikání zanikl)

V září 2009 se znovu rozjíždí provoz v celém objektu MŠ a od tohoto roku až dosud funguje škola opět jako čtyřtřídní.