Provoz MŠ

6.30 – 16.30 hod.

Provoz ve třídách :

I. tř. Jablíčka
6.30 – 16.30 hod

II. tř. Sluníčka
6.45 – 15.30 hod.
(v 15.30 scházejí do I. třídy)

III. tř. Broučci
6.30 – 15.30 hod.

(v 15.30 odcházejí do IV.třídy)


IV. tř. Žabky
6.45 – 16.30 hod.
Ráno děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod,

v 8.15 hod se budovy MŠ zamykají.

Po obědě si rodiče mohou vyzvednout děti od 12.15 – 12.45 hod,

nahlaste tuto skutečnost ráno třídním učitelkám,

nejpozději do 10.00 hod (telefonicky).

 

Školní vzdělávací program

„DOVOL PŘÍRODĚ,ABY TĚ UČILA, aneb je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost!“

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

   I. třída – JEDE,JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK
  II. třída – ŠMOULÍ RODINA
 III. třída – ZPÍVÁME A TANCUJEME, SPOLEČNĚ SE RADUJEME
IV. třída – AŤ JE TEPLO, AŤ JE ZIMA, U ŽABEK JE VŽDYCKY PRIMA

PROŽÍT, ZAŽÍT, OBJEVIT, VYZKOUŠET, VYZKOUMAT, ROZHODNOUT, NAUČIT SE…

Snažíme se uplatňovat tvořivou improvizaci tzn. pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci, nápad dětí, což napomáhá k umocňování zážitků a prožitků dítěte.

Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti o potřeby objevovat, probouzí v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, chuť spolupracovat, kooperovat, přijímat zdar i nezdar jako součást našeho života