Provoz MŠ

6.30 – 16.30 hod.

Provoz ve třídách :

I. tř. Jablíčka
6.30 – 16.30 hod

II. tř. Sluníčka
6.45 – 15.30 hod.
(v 15.30 scházejí do I. třídy)

III. tř. Broučci
6.30 – 15.30 hod.

(v 15.30 odcházejí do IV.třídy)


IV. tř. Žabky
6.45 – 16.30 hod.
Ráno děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod,

v 8.15 hod se budovy MŠ zamykají.

Po obědě si rodiče mohou vyzvednout děti od 12.15 – 12.45 hod,

nahlaste tuto skutečnost ráno třídním učitelkám,

nejpozději do 10.00 hod (telefonicky).

 

Platby v MŠ

V Mateřské škole Janovice nad Úhlavou se jedná celkově o dvě platby, a to platba školného a záloha na stravné. Obě platby hradí zákonní zástupci současně nejpozději do 20.dne daného měsíce následujícími způsoby:

Číslo účtu MŠ: 181 861 802 / 0300

Číslo variabilního symbolu Vám sdělí vedení MŠ prostřednictvím třídních učitelek při nástupu dětí do MŠ.

První způsob úhrady = trvalým příkazem k převodu splátek z účtu zákonných zástupců dítěte /rodičů/ na účet Mateřské školy Janovice nad Úhlavou.

Druhý způsob úhrady – výjimečný – hotově - u řed. MŠ.  V tomto případě je nutná předchozí domluva, proto se obraťte na třídní učitelky svých dětí.