Provoz MŠ

6.30 – 16.30 hod.

Provoz ve třídách :

I. tř. Jablíčka
6.30 – 16.30 hod

II. tř. Sluníčka
6.45 – 15.30 hod.
(v 15.30 scházejí do I. třídy)

III. tř. Broučci
6.30 – 15.30 hod.

(v 15.30 odcházejí do IV.třídy)


IV. tř. Žabky
6.45 – 16.30 hod.
Ráno děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod,

v 8.15 hod se budovy MŠ zamykají.

Po obědě si rodiče mohou vyzvednout děti od 12.15 – 12.45 hod,

nahlaste tuto skutečnost ráno třídním učitelkám,

nejpozději do 10.00 hod (telefonicky).

 

Školka

Filozofií naší mateřské školy je škola s úzkými vazbami na rodiny dětí, rodiče, prarodiče... Vytvoření bezpečného prostředí pro děti, ve kterém budou moci prožívat radostné dětství ve společnosti svých kamarádů . Respektování zájmů, potřeb a individuality a společné prožívání, zkoumání, tvoření a spolupráce. Vytváření takových podmínek, aby se děti do naší mateřské školy těšily.

Materiálové vybavení MŠ je rozmanité, z velké části vyhovuje potřebám dětí předškolního věku a je pravidelně obměňováno, zásobováno dle finančních možností školy .

Děti i zaměstnanci mají dostatek materiálního zajištění potřebného k jejich práci, rozvoji.

Vlastní interiér mateřské školy má dostatečně velké prostory, jež umožňují vytvoření různých hracích koutků potřebných pro rozvoj her, pohybových aktivit a odpočinek dětí.

V obou pavilonech propojených spojovací chodbou se nachází čtyři třídy .

Každá třída má svou vlastní šatnu, hernu, umývárnu, WC pro děti ,přípravnu jídla tzv. kuchyňku, sklad lehátek a lůžkovin, sklad prac. pomůcek.

Všechny tyto vedlejší prostory jsou přístupné z učeben - heren.

I.pavilon MŠ – spodní – I. třída- Jablíčka

II. třída – Sluníčka

II. pavilon MŠ – horní – III.třída – Broučci

IV.třída - Žabky

Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti od 3 – 6 let, třídy jsou věkově smíšené a zároveň heterogenní a v každé třídě jsou zařazeny děti věkově smíšených kategorií zpravidla od 3 – 6 let.

Zaměstnanci školy mají u každé třídy šatnu a WC.

Materiálové vybavení MŠ je rozmanité, z velké části vyhovuje potřebám dětí předškolního věku a je pravidelně obměňováno, zásobováno dle finančních možností školy . Děti i zaměstnanci mají dostatek materiálního zajištění potřebného k jejich práci, rozvoji.

Součástí školy je i hospodářská budova, která je s pavilony propojena.

V ní se nachází vlastní školní kuchyně, sklady potravin,sklad nádobí , samostatná šatna a WC zaměstnanců ŠJ, kancelář ředitelky MŠ, sklad rekvizit, izolace..

K budově školy patří zahrada, která prošla v posledních letech rozsáhlými úpravami , obnovou herních prvků , osázení zelení, včetně nového oplocení celého objektu.

Děti i zaměstnanci mají dostatek materiálního zajištění potřebného k jejich vzdělávání, práci, rozvoji.

Samotná existence mateřské školy v Janovicích nad Úhlavou se traduje již od roku 1939.