Provoz MŠ

6.30 – 16.30 hod.

Provoz ve třídách :

I. tř. Jablíčka
6.30 – 16.30 hod

II. tř. Sluníčka
6.45 – 15.30 hod.
(v 15.30 scházejí do I. třídy)

III. tř. Broučci
6.30 – 15.30 hod.

(v 15.30 odcházejí do IV.třídy)


IV. tř. Žabky
6.45 – 16.30 hod.
Ráno děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod,

v 8.15 hod se budovy MŠ zamykají.

Po obědě si rodiče mohou vyzvednout děti od 12.15 – 12.45 hod,

nahlaste tuto skutečnost ráno třídním učitelkám,

nejpozději do 10.00 hod (telefonicky).

 

Organizace dne

6.30 – 8.00 SCHÁZENÍ DĚTÍ

MŠ se otvírá , děti si svlékají svršky ve svých šatnách a scházejí se v určených třídách obou pavilonů.

I.pavilon : v I. třídě od 6:30 hod

                  II.třídě od 6:45 hod

II.pavilon: ve III. třídě od 6:30 hod

                    IV. třídě od 6:45 hod.


6.30 – 9.45 RANNÍ HRY

DIDAKTICKY CÍLENÉ ČINNOSTI, KOMUNIKAČNÍ KRUH
(spontánní i záměrné činnosti ve skupinách i individuálně)
PRŮBĚŽNÁ SVAČINA I HYGIENA
JAZYKOVÉ CHVILKY
SMYSLOVÉ HRY

  • Děti si volně hrají (neřízené činnosti), nebo se zapojují do řízených, skupinových, či individuálních činností. Po příchodu do třídy dítě pozdraví, pokud chce, podělí se o zážitky, požádá o vybranou hračku, nebo se podle vlastního uvážení zapojuje do částečně řízených aktivit nabídnutých učitelkou (malování, kreslení,vytváření..)Děti mají k dispozici hrací koutky, stavebnice,skládanky..)
  • Didakticky cílená činnost řízená učitelkou .Tato činnost je cílená zaměřená k danému tématu. Děti plní úkoly formou hry.
  • Komunitní kruh, krátké ranní cvičení ( Děti si sdělují svoje zážitky, pocity ; jsou zařazeny Pohybové hry , běh , chůze, přeskoky, honičky, zdravotní cvičení..)
  • Dopolední svačina průběžná – svačina , při které děti mají možnost volby – KDY půjdu svačit, S KÝM půjdu svačit, NA CO MÁM CHUŤ - volba druhu nápoje (teplý x studený; mléčný x ovocný) . Děti se ve většině případů obsluhují samy, (po celý den je dětem k dispozici nápoj k dodržování pitného režimu – např.čaje , džusy, voda s ovocem, multivitmín.nápoje)
  • Po svačině děti volně odcházejí a zapojují se do činností dle zájmu Před každým jídlem i po chodí děti na toaletu a myjí si ruce mýdlem. Každé dítě se utírá do svého ručníku, který má na určené značce.

9.40 – 11. 40 POBYT VENKU

Děti se převlékají v šatnách, kde má každé dítě své místo (na značce), učitelka dohlíží a pomáhá dětem při oblékání, v 10.00 hod. zpravidla děti odcházejí ven, při vhodném počasí, zejména v letních měsících si pobyt venku prodlužujeme, využíváme pobytu na zahradě, v přírodě, hřiště ve městě nebo u ZŠ

11.50 OBĚD

Čas oběda, do jídelníčku jsou zařazována jídla racionální výživy, starší děti si jídlo samy přinesou a používají kompletní příbor, ml.dětem částečně pomáhají učitelky a paní uklízečka

12.15 – 14.30 HYGIENA A ODPOČINEK, KLIDOVÉ AKTIVITY, ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Děti se po použití WC a umytí převlékají do pyžámek a následuje odpočinek na lehátkách.

Před spaním si čteme pohádku, následně rozebíráme obsah, děti mají možnost sdělit své postřehy, či zážitky a poté následuje odpočinek.

Děti starší, nespící, mohou odpočívat kratší dobu a následně se mohou věnovat klidovým činnostem a hrám s dodržením pravidla – “Nechám kamarády v klidu odpočívat.”

14.30 VSTÁVÁME

Děti se individuálně probouzí, po použití toalety se oblékají,

češou, podporujeme klidný přechod při probouzení k vstávání,

14.30 – 15.00 SVAČINA A HYGIENA

osobní hygienu následuje svačina , při které opět uplatňujeme samostatnost, sebeobslužnost dětí

15.00 – 16.30 ODPOLEDNÍ HERNÍ ČINNOSTI

hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činnostídětí dle zájmu .

Rozchod děti I. pavilon : děti ze II. třídy se rozcházejí domůdo 15.30 hod .

poté přechází do I. třídy odkud se rozchází děti obou tříd do 16.30 hod.

II. pavilon : děti IV. Tř. Se rozchází do 15.30 hod ,

poté přechází do III.tř. a děti obou tříd se odtud rozchází do 16.30 hod.

V případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě, odkud se děti postupně rozcházejí ( oznámeno cedulí v pavilonu nebo před třídou)

Během celého dne paní učitelky nenásilnou formou vtahují děti do řízených výchovných činností, vzhledem k věkově smíšenému složení dětí většinou po skupinkách a to tak, aby dané úkoly a cíle jejich práce byly přiměřené především dovednostem, schopnostem, znalostem i věku dětí.