Provoz MŠ

6.30 – 16.30 hod.

Provoz ve třídách :

I. tř. Jablíčka
6.30 – 16.30 hod

II. tř. Sluníčka
7.00 – 15.30 hod.
(v 15.30 scházejí do I. třídy)

III. tř. Broučci
6.30 – 16.00 hod.
(v 16.00 přecházejí do IV. Tř.)

IV. tř. Žabky
6.30 – 16.30 hod.


Ráno děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod.

Po obědě si rodiče mohou vyzvednout děti od 12.15 – 12.45 hod. 

Přijímání do MŠ

Zápis dětí do MŠ organizuje ředitelka školy v měsíci květnu.

Přesně určeno Ministerstvem školství mezi 2. - 16.5. daného kalendářního roku.

Zápis dětí na škol. rok 2021 - 2022 do MŠ Janovice n. Úhl. proběhne v termínu od 2.5.-16.5. 2021 a bude se řídit podle „kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.

Formu a konkrétní termín zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a dle doporučení MŠMT.

V důsledku nouzových opatření. Lze provést zápis dítěte do MŠ i elektronicky, zcela bezkontaktně .

V průběhu každého školního roku jsou i nadále děti přijímány podle potřeb rodičů, a to do naplnění počtů dětí na třídách , stanovených Vyhláškou č.14 Sb., o předškolním vzdělávání….

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka na základě žádosti zákonného zástupce, kterou

si při běžném zápisu vyzvednou v MŠ ve dni zápisu. ( nebo před ním na základě domluvy s řed. MŠ)

Po ukončení zápisu a následného doložení vyplněného Evidenčního listu potvrzeného pediatrem ve stanovené lhůtě obdrží rodiče „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“.

U zápisu rodiče zároveň získají základní informace o chodu a podmínkách MŠ – písemně (denní režim) a koncem srpna jsou pozváni do MŠ na první informativní schůzku, kde získají podrobnější informace (nástup dítěte do MŠ, adaptace, seznámení s ŠVP, Školním řádem…)

V případě nenaplněné kapacity je možno provést i individuální zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání během školního roku.

Žebříček kriterií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

(součást Školního řádu - příloha č. 2)

 1. Přednostní přijetí dítěte do MŠ v posledním roce předškolního vzdělávání - povinná docházka v MŠ - před zahájením povinné školní docházky- ZŠ - spádové
 2. Dítě 4 leté
 3. Společné umístění sourozenců V MŠ
 4. Trvalý pobyt v Janovicích nad Úhlavou
 5. Zaměstnanost rodičů
 6. Přijetí dětí mladších 3 let pouze ve výjimečných případech a za předpokladů :
  a) zvládnutí zákl. hyg. návyků;
  b) Volná kapacita školy)
  c) Vyjádření pediatra – zralost dítěte, povinné očkování
Rodičům je ale spíše doporučeno - nástup dětí odložit z hlediska uspokojení veškerých potřeb dětí mladšího věku