Personální a pedagogické zajištění 2023-2024

I.pavilon

I.tř.

pí uč.+zástup. řed. Hošková Hana
pí řed. Nosálová Alena
AP+uč. Anna Bubáková


II.tř.

sl. uč. Jarabicová Stanislava
sl.uč. Anna Červeňáková


pí uklizečka Beštová Lenka

II.pavilon

III.tř.

pí uč. Kastnerová Olga
pí uč. Svobodová Marta

IV.tř.

pí uč. Kučerová Marcela
pí uč. Hynčíková Zdeňka
pí uklizečka Beranová Petra

Školní kuchyně

vedoucí ŠJ Beštová Lenka

pí kuchařka Kolářová Jana
pí kuchařka Nosálová Alena ml.

Účetní agenda

pí účetní Samohejlová Marta

Externí pracovníci

údržba Svoboda Josef
topič Nosál Pavel

Pedagogický sbor je odborně kvalifikován. Všichni pedagogové se soustavně vzdělávají ( plán vzdělávání. ) Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče – návaznost a překrývání služeb , sami pedagogové pak zajišťují dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru a její poměr a vyváženost s činností řízenou. 

Správní zaměstnanci + kuchařky jsou rovněž odborně kvalifikovaní.