Personální a pedagogické zajištění 2020-2021

I.pavilon

I.tř.

pí uč. Hošková Hana
pí řed. Nosálová Alena

II.tř.

pí uč. Trefancová Gabriela
pí uč. Kyrálová Zdeňka
AP Chodová Martina
pí uklizečka Beštová Lenka

II.pavilon

III.tř.

pí uč. Kastnerová Olga
pí uč. Svobodová Marta

IV.tř.

pí uč. Kučerová Marcela
pí uč. Hynčíková Zdeňka
pí uklizečka Drábová Marie

Školní kuchyně

vedoucí ŠJ Beštová Lenka

pí kuchařka Kolářová Jana
pí kuchařka Nosálová Alena ml.

Účetní agenda

pí účetní Samohejlová Marta

Externí pracovníci

údržba momentálně neobsazeno
topič Nosál Pavel

Pedagogický sbor je odborně kvalifikován. Všichni pedagogové se soustavně vzdělávají ( plán vzdělávání. ) Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče – návaznost a překrývání služeb , sami pedagogové pak zajišťují dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru a její poměr a vyváženost s činností řízenou. 

Správní zaměstnanci + kuchařky jsou rovněž odborně kvalifikovaní.